از کجا می توانم یک کارخانه برنج در شهر داوائو بخرم