من یک کارخانه مکانیکی در عراق هستم و در سوئد کار می کنم