آسیاب توپ به طور گسترده ای مورد استفاده برای شناور شناسی مواد سختی متوسط ​​از بین