چگونه سنگ معدن استخراج می شود و چرا آن را استخراج می کنیم