محاسبه آسیاب توپ قابل حمل که برای قیمت فروش استفاده می شود